Schouwonderzoek

Onderzoek ter plaatse

Een schouwrenovatie is geen eenvoudige ingreep. Vooral bij shuntschouwen komt er best wat kap- en breekwerk aan te pas. We kunnen tenslotte niet door de muren kijken.

Transparantie is voor ons heel belangrijk en daarom krijgt u van ons een offerte op maat. We moeten op voorhand een goed beeld krijgen van de schouw, de diameter, de huidige situatieā€¦ en zonder de schouwmuur op de nodige plaatsen open te maken is dit niet mogelijk.

Een schouwonderzoek is vooral belangrijk voor shuntshouwrenovaties en het plaatsen van CLV-systemen.

Een schouwonderzoek omvat:

  • In kaart brengen van de schouwen, eventueel met rooktest
  • (her)berekenen en uitmeten dimensionering schouw
  • Checken compatibiliteit bestaande schouw/CLV voor condensatieketels op gas
  • Nakijken geschiktheid afvoerbuizen voor het zure condensaat
  • Opmaken inventaris bestaande stooktoestellen
  • ..

Miller Heating komt bij u ter plaatse en voert een volledig schouwonderzoek uit. Op basis van de bevindingen ter plaatse maken wij een offerte op die alle werken omvat. Geen verrassingen dus!

contacteer ons